• Viet

    Rat huu ich. Cam on ban da chia se !

  • tuan

    Em thích bài này. Nhưng Em thấy kẻ thù cũng kết nối với nhau đấy chứ, đôi khi họ còn quan tâm nhau hơn cả người thân :))

    • Chi

      Mình cũng thấy vậy, vì họ sẽ là người để ý tới mình nhiều nhất, đôi khi học cũng là người đến bên mình nhanh nhất khi minh cô đơn